Omzetbelasting

18eef185 3c44 4822 bf3d d2155a183bfd
29-06-2023

Geen ondernemerschap voor omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is eenieder, die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Een economische activiteit kenmerkt zich door een duurzaam streven naar

Lees meer
6c543265 4908 40a6 ae5a 4b85330cb34e
01-06-2023

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de omzetbelasting een intracommunautaire verwerving. Een auto is nieuw als deze binnen zes maanden na de eerste ingebruikname aan hem wordt

Lees meer
01f23cae 78e9 4acf 8f24 9a6df9e11668
25-05-2023

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de omzetbelasting of onder toepassing van de margeregeling door de

Lees meer
e4847486 872d 4d3c 9fbd 85c38ea16fab
25-05-2023

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstaten om twee onderdelen in de nationale wet in te voeren. Het

Lees meer
0a46e6ac 61f7 4c8d a88b e05413fd5a7a
20-04-2023

Evaluatie laag tarief btw

In opdracht van het Ministerie van Financi√čn is het verlaagde btw-tarief ge√čvalueerd. Onderzocht is de mate waarin het verlaagde btw-tarief doeltreffend is en of het verlaagde btw-tarief doelmatig is. De onderzoekers concluderen dat het verlaagde

Lees meer
74ba688f 1cef 428e 9cec ef5f218107a1
02-03-2023

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben. De KOR is een vrijstelling van btw voor ondernemers die een omzet van € 20.000 niet overschrijden. Kleine

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14