Sociale verzekeringen

4159c29e 4288 40af b958 d25011ddf6c8
13-04-2023

Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt, recht heeft op een uitkering van 70% van het dagloon. Het aanvullende geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken, gebaseerd op de arbeidsduur per week en moet

Lees meer
a3b8b277 231d 4454 8c89 bd008d932ad5
30-03-2023

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de tegemoetkomingen in de Wtl is het lage-inkomensvoordeel (LIV). De minister van SZW heeft een

Lees meer
f4a360c9 d1dd 4d78 980e 73ede91ce4b2
23-02-2023

Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een be√čindigingsovereenkomst gesloten. Daarin is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is ge√čindigd en dat de werkgever een transitievergoeding betaalt.

Lees meer
cd499ea1 8d33 4e12 a35d 0f5bf6042af9
02-02-2023

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Volgens deze wet is de periode van

Lees meer
9c2b9ab7 bfff 44a6 839d e1219c20a8b7
12-01-2023

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en ziet op pensioenregelingen in het kader van een loopbaan als werknemer of zelfstandige. De opbouw van

Lees meer
d69a2de7 4f97 4c5a a43d 9d5731c41e05
08-12-2022

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

Omschrijving

Percentage of bedrag

AOW

17,90%

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15