Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Aow

17,90%

Anw

0,10%

Awf, laag

2,94%

Awf, hoog

7,94%

Ufo

0,68%

Aof, basispremie

6,77%

Opslag kinderopvang

0,50%

Maximum premieloon

€ 57.232

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | besluit | Staatscourant 2019 nr. 62011 14 november 2019 | 21-11-2019