konings meeuwissen accountants adviseurs diensten arbeidsrechtelijk advies

Arbeidsrecht actueel

Altijd up to date over alle veranderingen binnen het arbeidsrecht. Onze nieuwsberichten worden opgesteld door Kantoor Mr. van Zijl

Arbeidsongeschikte werknemer heeft na het einde van de wachttijd recht op doorbetaling van loon

Een werkgever die niet was ingegaan op het aanbod van een werkneemster om na het einde van de wachttijd passende arbeid te verrichten, moest aan de werkneemster het loon betalen voor de passende...

Moet de werkgever overwerk vergoeden bij uitbetaling van een vakantiedag?

Bij de uitbetaling van vakantiedagen moet rekening worden gehouden met overwerkvergoeding als het overwerk structureel is. Een chauffeur van een koel/vrieswagen wordt door zijn werkgever ingezet...

Hoge billijke vergoeding wegens bewuste opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met de wet

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een in België wonende werknemer bewust in strijd met de wet had opgezegd om de werknemer te dwingen voor de Nederlandse rechter te procederen over het...

Is arbeidsovereenkomst geëindigd door opzegging door de werkgever?

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst opzegt is, ook als hij dat in strijd met de wet doet, niet verplicht om te controleren of de werknemer begrepen heeft dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd....

Werknemer stuurt vóór uitdiensttreding lijst met contactpersonen naar zijn privé e-mailadres

Een werknemer die kort voor zijn uitdiensttreding een lijst met gegevens van klanten naar zijn privé e-mailadres had doorgestuurd en vandaaruit naar zijn zakelijke e-mailadres bij zijn nieuwe...