konings meeuwissen accountants adviseurs diensten arbeidsrechtelijk advies

Arbeidsrecht actueel

Altijd up to date over alle veranderingen binnen het arbeidsrecht. Onze nieuwsberichten worden opgesteld door Kantoor Mr. van Zijl

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van “long covid”

Een werkgever moest aan een verpleegkundige de schade vergoeden die deze verpleegkundige leed als gevolg van een coronabesmetting die zij tijdens haar werkzaamheden had opgelopen, omdat de werkgever...

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens derde ziektejaar

Op grond van Europese jurisprudentie moet de uitbetaling van vakantiedagen plaatsvinden tegen het loon dat de werknemer zou hebben genoten als hij zou hebben gewerkt. Dat de werknemer geen loon zou...

Mondelinge arbeidsovereenkomst is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat schriftelijke opgave van de duur van de arbeidsovereenkomst ontbreekt

Een werkgever had aan een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorgelegd, maar de werknemer had die niet ondertekend. Toen daardoor een geschil ontstond over de vraag...

UWV stelt te hoge eisen aan arbeidsdeskundige rapportage van werkgever

Het UWV had wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen ten opzichte van een arbeidsongeschikte ex-werknemer een ziekengeldsanctie opgelegd aan een werkgever die eigenrisicodrager was...

Billijke vergoeding wegens proeftijdontslag ernstig zieke werknemer

Een werkgever die een werkneemster met longkanker tijdens de proeftijd had ontslagen moest aan die werkneemster een hoge billijke vergoeding betalen omdat het ernstig verwijtbaar was om deze...