Belastingplan

110d3528 9f1d 4d76 8784 5f04245c43e0
18-04-2024

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft de wijziging van de 30%-regeling, de afschaffing van de inkoopvrijstelling in de dividendbelasting, de

Lees meer
e1fcdf68 a246 4fea ac7f a126f3abf1b1
21-12-2023

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2024 vormen. Het pakket Belastingplan 2024 omvat de volgende wetsvoorstellen:

Het Belastingplan 2024;
Het Belastingplan BES eilanden 2024;
Overige

Lees meer
e82e1d1e 9f4d 4494 9777 889c2485f24b
02-11-2023

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot, getuige het grote aantal aangenomen amendementen waarmee de oorspronkelijke voorstellen zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen

Lees meer
3e4949dc 20d6 466b 915d f2f0f74a69ed
26-10-2023

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale kwalificatie van rechtsvormen ingediend. Aanvankelijk had het kabinet het voornemen om de open commanditaire vennootschap (cv) af te schaffen per 1 januari 2024.

Lees meer
38ccdd36 2993 4e89 aec7 a08d9ac09a71
19-10-2023

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiƫn heeft een tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2024 ingediend. Belangrijkste aanpassing is een beperking van de inflatiecorrectie in de inkomstenbelasting. Deze beperking is aangebracht op verzoek

Lees meer
2cfc6c98 890c 4da6 bc76 2520955af676
28-09-2023

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met fiscale gevolgen. De Kamer heeft de volgende wensen geuit:

De taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen moet worden gerealiseerd,

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14